Phương thức thanh toán

Lựa chọn 1 trong 2 phương thức thanh toán sau:

+ Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho tài xế.

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Thanh toán kèm nội dung sau: (Số điện thoại + nội dung chuyển)

  • Chủ Tk: TO THI THU HUONG
  • Stk: 9901081989
  • Ngân Hàng MBBank.

Cảm ơn Quý Khách!